O PROGRAMIE

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit, które mogą dzięki niej czerpać z wiedzy i doświadczenia aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki.

Program zaadresowany jest do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie
i wiceministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Największą zaletą naszego programu są spotkania z gośćmi specjalnymi, które będą, bez cienia wątpliwości, okazją do budowania konstruktywnego dialogu.
Aktywne słuchanie, z racji szybkiego tempa życia oraz masowego przekazu informacji, wywiera pozytywny wpływ na kierunek, a także efektywność zmian
zachodzących wokół nas.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie programu, a wyróżniające się osoby niepowtarzalną szansę na odbycie praktyk
w Ministerstwie Sprawiedliwości lub Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Udział w programie może wziąć osoba, która ukończyła 15. rok życia, a nie ukończyła 21. roku życia oraz jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

HARMONOGRAM

KONTAKT

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa